Về việc thu thập thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, điện thoại, giới tính.
Chúng tôi cũng yêu cầu thành viên cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để chứng thực tài khoản của Thành viên hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh của Thành viên và các thông tin khác.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website Brown County Jobcenter, website Brown County Jobcenter chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Thành viên sẽ không được lưu giữ.

Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân

Website Brown County Jobcenter luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng. Do đó, Thành viên có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Thành viên cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân

Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin cá nhân” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó.
Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Thành viên tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa.
Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Thành viên: các thông tin cá nhân của Thành viên sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Thành viên tại website sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website Brown County Jobcenter.
Hệ thống của chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Thành viên khi đăng ký và sử dụng Website.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân của Thành viên, cũng như các thông tin trao đổi giữa thành viên và Website đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website. Chúng tôi sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Website;
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

Về việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Website Brown County Jobcenter không cung cấp thông tin cá nhân của Thành viên cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Thành viên có những hành động vi phạm pháp luật.

Bảo mật

Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Thành viên quản lý. Do đó, Thành viên phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.